Store renoveringsopgaver på boreriggen Mærsk Inspirer

Knap 2 år lå boreriggen Mærsk Inspirer i Grenaa Havn for at få foretaget gennemgribende renoverings- og synsopgaver.

Erfaring og fleksibilitet er nøgleord for at komme i betragtning til sådanne renoveringsopgaver indenfor denne branche.
Grenaa/Aarhus Hydraulik har mange års erfaringer fra off-shore branchen. Flere medarbejdere har tidligere bygget udstyr til sådanne rigge. Alt dette resulterede i, at firmaet fik omfattende opgaver på riggen. Henover perioden forøgede firmaet deres omsætning med 25% og måtte leje flere folk ind.

Arbejdsopgaverne omfattede bla. udskiftning af 1.000 hydraulikslanger, reparation og udskiftning af pumpestationer, totalrenovering af 4 kæmpe cylindre på hver 50 cm i diameter.