Certifikater

GMC-certifikat

Firmaet prioriterer at tage et miljørigtigt ansvar og har i mange år haft GMC Miljøcertifikat.

Miljøcertifikatet er en opkvalificering af den lovbefalede egenkontrol og er et enkelt og effektivt system, der sikrer et overblik over virksomhedens forbrug af ressourcer og påvirkninger af miljøet. Du gør en særlig indsats og det kræver at du involverer dine medarbejdere i processen.

 

Bæredygtighed og miljørigtig adfærd
Der er idag stor fokus på bæredygtig og miljørigtig adfærd blandt kunderne. Mange store kunder efterspørger i dag gennemsigtighed i hele arbejdsprocessen fra start til slut. Og du bliver ganske enkelt valgt fra hvis du ikke kan dokumentere firmaets miljøstyring.

Derfor er det vigtigt at have det og konkret betyder det at firmaet får adskillige opgaver på at have GMC Miljøcertifikatet.

Fremtiden
På sigt er firmaet bevidst om nødvendigheden i at udbygge GMC-certifikatet til en ISO 14001 standard certificering i miljøledelse. Fremtidens kunder stiller flere og flere skærpede krav om dokumentation.

Der er store energimæssige besparelser at hente i industrien via anvendelse af ny teknologi.

For at hjælpe vore kunder i den mere bæredygtige retning, er det nødvendigt med mere uddannelse og nye kompetencer. Det er også en del af vores bæredygtighedsarbejde for fremtiden.

 

Download vores GMC certifikat her